Ondersteuning

Als jouw marketingafdeling begrijpen wij dat de continuiteit van jouw marketingbeleid van groot belang is. Wij hechten net als jij, dan ook veel waarde aan een directe bereikbaarheid en een snelle en adequate ondersteuning, daar waar nodig.

Hoewel (online) marketing in grote maten techniek/ICT is en vanuit technologie wordt gestuurd, is het (gelukkig) metname mensenwerk. Het bedenken en creëren van een sterke online marketingstrategie is niet te vangen in een ‘tool’.

Gedurende ons samenwerkingsverband kun je dan ook bouwen en rekenen op jouw persoonlijke adviseur. Jouw adviseur vormt de verbindende schakel tussen jouw organisatie en jouw ambitie, en onze specialisten en onze kennis en kunde. Jouw persoonlijk adviseur kun je rechtstreeks benaderen en in gevallen van nood ook buiten werktijd. Onze betrokkenheid stopt niet om 5 uur. Doordat jouw persoonlijk adviseur op regelmatige basis in contact staat met jou en jouw organisatie, doet hij of zij in de loop der tijd ook steeds meer kennis op van zowel de branche in het algemeen, als jouw organisatie en visie/missie in het bijzonder.

Walnut.Marketing biedt jou

  • Een gedreven persoonlijke adviseur, direct bereikbaar, ook na 5 uur indien nodig
  • Een professionele helpdesk voor jouw betrokken collega's om momenten van stilstand te voorkomen
  • Periodieke overleggen waarbij we op basis van analyses en feiten onze gezamenlijke voortgang bespreken

Heb je ook moeite met jouw online marketingstragie?

Neem contact met mij op

Online moet een essentieel – zo niet het grootste – onderdeel vormen van jouw marketingmix. Het uitdenken en creëren van een online marketingstrategie is complex. Het vergt kennis van de vele mogelijkheden die er zijn en het vergt ervaring in ‘wat wel werkt en wat niet’.

Betrek ons bij het compleet maken van jouw puzzel. Beginnen we samen met de hoekjes?