Lead Nurturing

De meeste bezoekers op je website zijn niet meteen klaar om jouw diensten en/of producten af te nemen. Door bezoekers stapsgewijs te voorzien van de juiste informatie, kun je vertrouwen winnen om ze op het juiste moment te converteren tot klant.

Lead Nurturing is een relatief nieuwe techniek binnen het marketing speelveld. Lead Nurturing is het voorzien van jouw potentiële klant van de juiste informatie, op het juiste moment. Informatie gebaseerd op het gedrag – lees data – van deze potentiële klant, bijvoorbeeld het gedrag op jouw website. Door de juiste informatie op het juiste moment te verstrekken, win je vertrouwen en vergroot je de kans om de bezoeker te converteren tot prospect en uiteindelijk tot klant.

Belangrijke deelprocessen zijn Lead Scoring en Automatische campagnes. Op basis van de acties die een bezoeker/potentiële klant onderneemt, kennen we punten toe. Het bezoeken van een bepaalde webpagina levert punten op, het downloaden van een brochure en bijvoorbeeld het invullen van een formulier. Op basis van die punten bepalen we vervolgacties en bepalen we welke informatie we middels geautomatiseerde marketingtaken, ter beschikking stellen.

Jouw uitdagingen

  • Hoe krijg ik inzicht in de interesses van mijn potentiële klant?
  • Hoe krijg ik inzicht in de positie van mijn potentiële klant in mijn verkoopfunnel?
  • Hoe weet ik wanneer een potentiële klant voldoende interesse heeft en ik hem kan bellen?
Zorg voor een constante stroom van prospects

Lead Scoring is een essentieel onderdeel binnen het Lead Nurturing proces. Het helpt je te bepalen wanneer een potentiële klant ‘klaar is’ om overgedragen te worden aan de verkoopafdeling. Dit wordt bepaald door het geautomatiseerd toekennen van punten op basis van acties die een potentiële klant onderneemt. Zo kan het bezoeken van een specifieke webpagina’s punten opleveren, het ontvangen en openen van e-mailberichten en het klikken op bijvoorbeeld een link in een e-mailbericht. Het downloaden van een brochure of het inschrijven voor een seminar of webinar.

Elke actie wordt bijgehouden en gewaardeerd, waardoor op basis van het aantal punten kan worden bepaald wat de positie is van een potentiële klant in jouw verkoopfunnel.

Automatiseer jouw marketingtaken

Automatische campagnes is het ‘automatiseren van marketingtaken’. Op basis van de input vanuit de processen Visitor Tracking en Lead Scoring gaan we acties definiëren. Acties die automatisch worden gestart en uitgevoerd, zoals het in een bepaalde volgorde versturen van bepaalde e-mailberichten. Het moment van versturen en de inhoud wordt bepaald op feiten (data), zoals welke berichten wel en/of niet zijn geopend en welke acties een potentiële klant wel of niet heeft genomen. Acties zoals het bezoeken van bepaalde webpagina’s, het invullen van een formulier en het deelnemen aan een seminar of webinar.

Automatiseer jouw marketingtaken met behulp van ‘Automatische campagnes’ en draag zorg dat jouw potentiële klanten op de juiste momenten worden voorzien van de juiste informatie.

Positie in het proces

Lead Nurturing is de spin in het Data Driven Marketing web. Lead Nurturing draagt zorg voor het ter beschikking stellen van de juiste informatie, op het juiste moment aan de juiste potentiële klant. Een krachtig en slim proces gebaseerd op feiten, lees data, primair afkomstig uit het Visitor Tracking proces. Lead Nurturing is het centraal onderdeel bij het winnen van het vertrouwen van jouw potentiële klant. Belangrijke onderdelen binnen het Lead Nurturing proces zijn Automatische Campagnes en Lead Scoring.

Hoe verder?

Data Driven Marketing is de manier om jouw potentiële klant te voorzien van de juiste informatie, op het juiste moment en via het juiste kanaal. De manier om de eerst onbekende bezoeker van jouw website te converteren tot tevreden klant van jouw organisatie. Ben jij klaar om met Data Driven Marketing in het algemeen en Lead Nurturing en -Scoring in het bijzonder aan de slag te gaan?

Neem contact met ons op en wij maken graag een eerste afspraak om elkaar beter te leren kennen. We zijn zeer benieuwd naar jouw uitdaging(en).

Jouw voordelen

  • Een heldere online marketingstrategie
  • Een continustroom aan nieuwe prospects
  • Krachtige (online) concurrentievoordelen

Wil jij jouw (potentiële) klanten in de watten leggen?

Neem contact met mij op

Lead Nurturing is een essentieel proces waarbij jouw (potentiële) klanten worden voorzien van relevante informatie. Relevante informatie aangeboden via de juiste kanalen en op het juiste moment.

Mogen wij jou helpen jouw ambities waar te maken?